kardiolodzy.info

Kardiologia - artykuły

Arytmie to zaburzenia rytmu elektrycznego serca, które są trudne do przewidzenia i potencjalnie zagrażają życiu. Obecne terapie obejmują leki przeciwarytmiczne i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), ale ich skuteczność jest ograniczona.
Miażdżyca jest częstą przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych. Aby wyjaśnić patobiologię choroby i leżące u jej podstaw procesy biologiczne, europejscy naukowcy stworzyli zintegrowany plan modelu obliczeniowego.
Następna rewolucja w medycynie obejmuje przejście do diagnostyki predykatywnej i terapii zindywidualizowanych. W tym kontekście, europejscy naukowcy zidentyfikowali nowatorskie cele w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych (CVD).
Europejscy naukowcy zbadali, jak regulatory ekspresji genów mogą wpływać na miażdżycowe zwyrodnienia ścian naczyń krwionośnych. Ich odkrycia mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu tego zaburzenia.
Choroby serca należą do najistotniejszych przyczyn zgonów na całym świecie. Poznanie funkcji elementów mięśnia sercowego pozwoli leczyć zaburzenia dzięki nowym interwencjom medycznym.
Wyjaśnienie procesu regeneracji serca jest niezwykle ważne w projektowaniu terapii regeneracyjnych. Komórki macierzyste w regeneracji serca. Wiele przewlekłych kardiomiopatii i zawał mięśnia sercowego prowadzi do jego obumarcia. Jeśli kardiomiocyty poddane apoptozie nie zostaną zastąpione, może to prowadzić do ciężkiego upośledzenia funkcji serca.
Naukowcy stworzyli nową szybką metodę analizy krwi w kierunku choroby sercowo-naczyniowej.
W ramach unijnego projektu badane są cechy palmitynianu (PAO), korzystne dla leczenia miażdżycy tętnic i stanów zapalnych. Orzechy makadamia i rokitnik są szczególnie bogate w te kwasy tłuszczowe omega 7, przez co są cennym pożywieniem dla wegetarian.
Co roku w Polsce zawał serca dotyka ok. 100 tys. osób, jednak do jednej trzeciej z nich pomoc dociera za późno. Statystycznie zawał serca częściej dotyczy mężczyzn, jednak kiedy wystąpi już u kobiety, bywa, że ma ona mniejsze szanse na jego przeżycie. Dzieje się tak ponieważ objawy ataku serca u pań przybierają często niespecyficzną – zwodzącą lekarzy, jak i same chore – formę.
Uczestnicy europejskiego konsorcjum poddają testom nowatorską regeneracyjną zastawkę ludzkiego serca, co może zrewolucjonizować sercowo-naczyniową inżynierię tkankową. Zastawka na bazie specjalnej technologii usuwania całego materiału biologicznego będzie trwalsza i lepiej tolerowana immunologicznie przez organizm.
Choroby układu krążenia, których późnym objawem jest miażdżyca, są główną przyczyną zgonów. Badacze z UE zbadali nowe biomarkery prognostyczne miażdżycy subklinicznej, aby umożliwić utworzenie strategii profilaktyki i wczesnego leczenia.
Problem estetyczny czy poważna choroba, czy sport chroni przed żylakami, a może wystarczy stosować specjalne rajstopy? Na przewlekłą niewydolność żylną choruje w Polsce 42 procent społeczeństwa, a wciąż nie mamy wystarczającej świadomości na ten temat.

Nagłej śmierci sercowej (SCD), zazwyczaj powodowanej zaburzeniami rytmu serca, można zapobiec poprzez zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). W ramach finansowanego przez UE projektu badano interakcje leków przeciwarytmicznych z leczeniem ICD i niedokrwieniem.
Nagła śmierć sercowa wywołana chorobą naczyniowo-sercową jest numerem jeden na światowej liście przyczyn zgonów. Finansowani przez UE badacze pracowali nad wyjaśnieniem mechanizmów prowadzących do nagłej śmierci sercowej.
W przebiegu miażdżycy dochodzi do tworzenia się płytki na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych, a powikłania tego procesu są poważną przyczyną śmiertelności. Naukowcy prowadzą obecnie pierwsze w historii badania kliniczne nanosystemów do obrazowania, rozpoznawania i leczenia miażdżycy.
Minimalizacja ryzyka chorób sercowo-naczyniowych stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny. Europejskie konsorcjum proponuje identyfikację biomarkerów, które można by wykorzystać do przewidywania ryzyka takich chorób.
W jamie ustnej roi się od bakterii, których większość jest niegroźna. Jednakże naukowcy z finansowanego przez UE projektu wykazali, że bakterie te mogą dostawać się do tętnic, gdzie pozostają w uśpieniu do momentu, gdy zadziała na nie jakiś bodziec. Mogą wtedy przyczyniać się do zawału serca.
Wysokie ciśnienie krwi — czyli nadciśnienie tętnicze — to przewlekłe schorzenie, które zwiększa ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu, miażdżycy tętnic i innych chorób. Jest ono uwarunkowane genetycznie i środowiskowo.
Wszyscy jesteśmy narażeni na promieniowanie. W bardzo niskich dawkach może być niegroźne, ale powyżej pewnego progu zaczyna być szkodliwe dla zdrowia. Natomiast jeszcze trudniej jest przewidzieć, co dzieje się między tymi dwoma progami. Projekt PROCARDIO uchyla rąbka tajemnicy ze szczególnym naciskiem na choroby serca spowodowane promieniowaniem.
Malutkie, metalowe rurki zwane stentami, które utrzymują przepływ krwi w chorych naczyniach wieńcowych poprzez powolne uwalnianie leków, pomogły uratować życie milionów osób zagrożonych chorobą serca. Wszczepienie ich do naczyń wiąże się jednak z pewnym ryzykiem powikłań zagrażających życiu, zwanych późną zakrzepicą w stencie (ST). Ma ona miejsce wtedy, kiedy stent wypełni się skrzepliną i zakłóci obieg krwi.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności